ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

מרוץ אופניים ע"ש רפי בן חקון6.10.17

תקנון והצהרת בריאות

יש לקרוא את התקנון. ולמלא את טופס הצהרת הבריאות עם הרשמתכם הינכם מאשרים את הסכמתכם לכתוב בתקנון ולתנאי ההישתתפות באירוע.

יש למלא את הצהרת בריאות 

תקנון רכיבה במרוץ רמת ישי :

 

1. לא תותר רכיבת אופניים ללא תווית זיהוי שנופקה ע"י המארגנים.

 

2. תחומי האחריות של מארגני המסע יהיו בין הרכב המוביל לרכב המאסף. אין לרכב מחוץ לתחומים אלו.

3. רוכבי האופניים יקפידו על הוראות ותקנות התעבורה.

4. חובת חבישת קסדה חלה על כל הרוכבים האירוע.

5. עצירת רוכב אופניים או רכב מלווה בכביש תהיה מחוץ לתחום הדרך ומעבר לשול הימני.

6. בעל האופנים חייב לדאוג לתקינות האופנים לפני המרוץ.

7. הרכיבה במסלולים המסומנים בלבד. אין לקצר את המסלולים או לשנותם.

8. הרוכבים ישמעו ויצייתו להוראות המארגנים והסדרנים.

9. במקרה של תקלה באופניים או פציעה יש לרדת מתחום הדרך ולהמתין בשול לרכב המאסף.

10. אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.

11. ההזנקה תהיה בזמן שנקבע.

12. חובת נשיאת מים לפחות ליטר לרוכב במסלול התחרותי.

13. יש להקפיד על גילאי המינימום להשתתפות בכל מסלול התחרותיים.

14. האירוע מוגדר כמרוץ עממי ותחרותי.

15.  למען ביטחונכם יתבצעו חסימות כבישים לתנועת כלי רכב -  אנא קבלו זאת בהבנה, בשום מקרה אין לעקוף את הרכב המוביל